//Peter Labanc

About Peter Labanc

Vyštudoval odbor história na Katedre histórie FF TU v Trnave (2007). Po krátkom pôsobení v Balneologickom múzeu v Piešťanoch (2007 - 2008) nastúpil na doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny, ktoré ukončil v roku 2011 obhájením dizertačnej práce. Od septembra 2011 pôsobí na Katedre histórie FF TU ako odborný asistent. Vo svojich prácach sa zameriava na stredovekú šľachtu, cirkevnú hierarchiu, prosopografiu stredovekej spoločnosti a toponymiu.

november 2017