/Dejiny
Dejiny 2017-09-24T09:00:45+00:00

Dejiny

Pomocné vedy historické

Klasické pomocné vedy historické

 • diplomatika
 • paleografia + epigrafia, kodikológia; papirológia, filigranológia
 • chronológia + chronografia
 • sfragistika
 • heraldika + vexilológia, faleristika, insigniológia, emblematika
 • genealógia
 • metrológia
 • numizmatika

Moderné pomocné vedy historické

 • historická geografia
 • historická topografia
 • historická toponýmia
 • historická klimatológia
 • historická štatistika
 • historická demografia
 • historická antropológia
 • historická antroponýmia
 • historická ikonografia

Dejiny správy

 • dejiny verejnej správy
 • dejiny cirkevnej správy
 • dejiny osobitných správnych foriem (súkromná, vojenská, policajná, školská, finančná, súdna, banská, lesná, dopravná, poštová, turecká okupačná atď.)
 • archontológia

Archivistika

 • archívna metodológia
 • archívna terminológia
 • archívna informatika