október 2017

Ako citovať

Napísal | 2017-10-13T11:44:49+00:00 13/10/2017|Kategórie: Dejiny, Nezoradené, Pomôcky|

...at progress Na Slovensku používame pri vedeckom texte bibliografické odkazy podľa noriem STN ISO 690 (01 0197) Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra (ISO 690:1987, Documentation -- Bibliographic references -- Content, form and structure) z roku 1998 a STN ISO 690-2 (01 0197) Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti (ISO 690-2:1997, Information and documentation -- [...]